Andrahandsböcker

Villkor när du lämnar in dina böcker!

  1. Bokhandeln sätter pris beroende på bokens skick. – Som högst 65% av nypriset, därefter fallande skala.
  2. Provisionskostnaden är 45 kr per bok och betalas av köparen.
  3. Vi försöker sälja din bok så länge som den är aktuell upplaga. – Dock ej längre än två terminer.
  4. Utbetalningen sker när böckerna har sålts. Du måste själv komma in med detta värdebevis samt legitimation för att få ersättningen utbetald. Om du är ombud krävs även fullmakt och den andra personens legitimation.
  5. Vid stöld ersätter vi boken med det belopp som du skulle ha fått om den blivit såld.
  6. Om inte böckerna är sålda/återtagna inom två terminer tillfaller böckerna/intäkterna bokhandel!